White Pass, Mt. Rainer Nat’l Park, WA

Getting Ready

Getting Ready

Setting Off

Setting Off

On the Trail

On the Trail

The End of the Day

The End of the Day